Meteen naar de inhoud

Stichting VEDD

Over de stichting:

De stichting Voor En Door Defensiepersoneel (VEDD) is een onafhankelijk orgaan dat verenigingen ondersteuning kan geven inzake juridische bijstand en andere vormen van hulp.

Stichting VEDD

Beleidsplan

De stichting heeft ten doel:

 1. Het verlenen van onafhankelijke hulp aan individuele personen, gezinnen en verenigingen binnen de Nederlandse gemeenschap op zowel materieel als immaterieel gebied.
 2. Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en in het algemeen voor het welzijn van individuele personen, gezinnen en verenigingen.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van diensten op het gebied van:
  • Schuldhulpverlening
  • Medische en psychologische begeleiding;
  • Rechtsbijstand;
  • En elk ander terrein waarop de stichting individuele personen, gezinnen en verenigingen kan ondersteunen alsmede het initiëren, beheren en instandhouding van de daarvoor benodigde fondsen.
 4. De grondslag voor de activiteiten van de stichting is de erkenning van de universele rechten van de mens met volledige eerbiediging van de vrijheid van geloof, maatschappelijke opvatting en politieke overtuiging.
 5. De stichting beschikt ook over specifieke kennis zoals douane zaken, notariële acties en kan u de weg wijzen in (onafhankelijk) verzekeringsland om maar eens een voorbeeld te noemen.
vedd

Indien u denkt dat wij u kunnen helpen neem dan contact op via het service formulier. De basis gegevens gemerkt met een * vragen wij u aan ons beschikbaar te stellen. Dit zal zich in eerste instantie beperken tot uw leeftijd en mail adres. Stel uw vraag en u kunt binnen 1 tot 3 dagen ons antwoord tegemoet zien.

Indien u akkoord gaat met ons voorstel en het hulp traject in wilt zetten vragen wij om uw verdere gegevens en zal een intake gesprek gaan plaatsvinden. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens.

Leden

De VEDD kent alleen donateurs.

Raad van Toezicht

Elk deelnemende instantie mag twee m/v afvaardigen naar de raad van toezicht dit is een onbezoldigde functie.

Jos Peeters

Nico van Delft

Erik Jurriëns (Adviseur)

Functionarissen

Bij beheer van onderdelen maakt de VEDD gebruik van bestaande afspraken die binnen de vereniging gangbaar zijn. De VEDD is geen organisatie dat gebruikt kan worden om reorganisaties uit te voeren.

Relatie participanten/verenigingen

De VEDD verleent de volgende diensten:

 1. psychische hulpverlening
 2. schuldhulpverlening
 3. juridische ondersteuning via fondsen
 4. beheer/hulpverlening Meldpunt Misstanden
 5. administratieve handelingen
vedd-relatie-participanten-verenigingen

Relatiebeheer

De VEDD maakt van elke ondersteuning duidelijke schriftelijke afspraken zodat geschillen over de uitvoering van de ondersteuning tot een minimum wordt beperkt

relatiebeheer vedd

Gegevens bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende onbezoldigde bestuurders:
Voorzitter: Paul Jansen;
Secretaris: Theo Berendsen;
Penningmeester: Dirk van Barneveld.
KVK nr:57525013
RSIN:852619601

Gegevens bestuur VEDD

Postadres

Contact opnemen met stichting VEDD

Stichting VED

Het telefoonnummer van de Stichting VEDD (Voor en Door Defensiepersoneel) is veranderd
u kunt de administratie bereiken via 06 13 650 260

Mail ons: info@svedd.nl

Meldpunt misstanden