Meteen naar de inhoud

Over de stichting:

Missie

De stichting verleent hulp aan actief dienende militairen en hun gezinnen op zowel materieel als immaterieel gebied.
De ondersteuning geldt ook voor voormalig militairen, burger ambtenaren in dienst van Defensie en de nagelaten betrekkingen van deze categorieën.

Beleidsplan

 1. De Stichting ontplooit activiteiten om (voormalig) defensiepersoneel en haar familie juridische ondersteuning te bieden in de ruimste zin van het woord.
 2. De Stichting ontplooit activiteiten om (voormalig) defensiepersoneel en haar familie bij te staan via meldpunt misstanden.
 3. De Stichting ontplooit activiteiten om (voormalig) defensiepersoneel en haar familie bij te staan via meldpunt huisvesting.
 4. Het vastleggen van concrete doelstelling ter bevordering van het welzijn in het hulpverleningsprogramma voor (voormalig) defensiepersoneel.
 5. Ondersteuning van verenigingen, die defensiepersoneel in de breedste zin bijstaan, door middel van beheer en controle van financiën (fondsen) om haar doelstelling mogelijk te maken.
 6. De stichting ondersteunt verenigingen, die defensiepersoneel in de breedste zin bijstaan, door middel van ondersteuning met haar administratie.
 7. Het gevraagd en ongevraagd informeren van (lokale) beleidsmakers m.b.t. Defensie gerelateerde zaken.
 8. Het houden van vergaderingen eventueel in samenwerking met verenigingen die de Stichting ondersteunt en (van in ieder geval een jaarlijkse) openbare bijeenkomst(en), waarin de actuele maatschappelijke situatie zal worden besproken en toegelicht;
 9. Het bevorderen van het welzijn door middel van sociaal maatschappelijke vorming en bewustwording van (voormalig) defensiepersoneel.

Gegevens bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende onbezoldigde bestuurders:
Voorzitter: Paul Jansen;
Secretaris: Theo Berendsen;
Penningmeester: Dirk van Barneveld.
KVK nr:57525013
RSIN:852619601

Postadres

Stichting VEDD
Slagvink 8
3906 AG Veenendaal

Mail ons


Contact opnemen met stichting VEDD

Geen velden gevonden.

Leden

De VEDD heeft geen leden.

Raad van Toezicht

Elk deelnemende instantie mag twee m/v afvaardigen naar de raad van toezicht dit is een onbezoldigde functie.
Namens ODB Alex Hiemstra
Namens ODB Ben Booij

Functionarissen

Bij beheer van onderdelen maakt de VEDD gebruik van bestaande afspraken die binnen de vereniging gangbaar zijn. De VEDD is geen organisatie dat gebruikt kan worden om reorganisaties uit te voeren.

Relatiebeheer

De VEDD maakt van elke ondersteuning duidelijke schriftelijke afspraken zodat geschillen over de uitvoering van de ondersteuning tot een minimum wordt beperkt

Relatie Onafhankelijke Defensie Bond

De VEDD verleent de volgende diensten voor de vakbond ODB.

 1. beheer administratie
 2. ondersteuning financiën (tijdelijk)
 3. beheer juridische ondersteuning via fonds ODB
 4. beheer meldpunt misstanden
 5. beheer meldpunt huisvesting