Meteen naar de inhoud

Privacy verklaring VEDD

Hieronder verdere informatie betreffende gegevensbescherming van de leden

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de per 25 mei 2018 in werking getreden Europese wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Omdat ook wij als stichting een database hebben met persoonsgegevens, valt onze stichting onder deze wetgeving! General Data Protection Regulation (GDPR) is de Europese regelgeving waar de Nederlandse AVG uit voortvloeit!

Privacy protocol VEDD: Vanaf heden plaatsen wij alleen nog foto’s/video’s van onze leden etc. na uitdrukkelijke toestemming van degenen die op deze foto’s voorkomen, iedere keer opnieuw! Wij houden uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) alleen bij in onze database (digitaal en op papier, op de eigen PC!) zolang u lid bent van de vereniging en deze worden alleen door de hoofdverantwoordelijke binnen VEDD bijgehouden en worden verder nergens anders bewaard! Wij houden zo min mogelijk persoonsgegevens bij. Alleen die welke noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de stichting! Gegevens van derden (zoals sponsors etc.) worden ook alleen vermeld indien hiervoor toestemming is van deze partijen! Als u opzegt als lid van onze stichting, dan vernietigen wij deze gegevens! U kunt altijd nadere informatie opvragen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Lees het aanmeldingsformulier dan ook goed door wanneer u lid wordt van onze stichting!

** Privacyverklaring VEDD: Gezien de veranderde wet- en regelgeving op Europees niveau v.w.b. persoonsgegevens, maken wij hierbij bekend dat wij ervan uitgaan dat een ieder die het aanmeldformulier tekent, ook als ouder of als voogd van kinderen, op de hoogte is van deze veranderde wet- en regelgeving. Dit houdt in dat wij als stichting uw gegevens gebruiken t.b.v. voor de stichting relevante gelegenheden en of doeleinden. Wij doen daar verder niets anders mee dan deze gegevens gebruiken om te kunnen functioneren als stichting. Alle andere gebruik is verboden!